Colofon

Media-eigenaar en producent volgens § 24 lid 3 van de Oostenrijkse Mediawet, BGBl. Nr. 314/1981:

Siegfried Bernhardt
Vomperberg 10
6134 Vomp / Tirol
Oostenrijk

Tel.: +43-(0)5242-62131-0
E-Mail: bernhardt@gralswerk.org

De inhoud van deze website is auteurs­rechtelijk beschermd. Alle auteurs­rechten liggen bij Siegfried Bernhardt. De eigenaar van de auteursrechten verleent u evenwel het recht om de op deze website geplaatste teksten geheel of gedeeltelijk uitsluitend voor privégebruik op te slaan en af te drukken. Voor het overnemen en gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder voor publicatie, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteurs­rechten vereist.

De eigenaar van deze website identificeert zich niet met de inhoud van pagina's van derden, waarnaar een link bestaat en stelt zich daarvoor niet aansprakelijk. Indien een pagina, waarnaar een link bestaat, een bedenkelijke of onwettige inhoud bevat, wordt melding daarvan op prijs gesteld. In dergelijke gevallen zal de betreffende link meteen worden verwijderd.