Graalsbeheer

Werkterrein van het Graalsbeheer

Het Graalsbeheer Vomperberg behoort tot het Bernhardt bezit. De op de verschillende terreinen actieve medewerkers zijn aangesteld bij de Firma Bernhardt. Behalve voor het beheer van de Graals­nederzetting met haar woonhuizen en gastverblijven is het Graals­beheer ook verantwoordelijk voor de organisatie van de wijdingsuren en Graals­feesten.

De Graalsfeesten, die driemaal per jaar in de Graals­nederzetting plaatsvinden, worden overwegend door buitenlandse deelnemers bezocht. Dit vergt voor de logiesbemiddeling een aanzienlijke organisatorische inzet, die door de medewerkers van het Graals­beheer wordt geleverd.

Het Graalsbeheer is tevens werkzaam voor de wijdingsuren en Graals­feesten die buiten de Graals­nederzetting plaatsvinden. Een nauwe samenwerking van het Graals­beheer met de organisaties van het Graals­werk c.q. de Graals­beweging in de verschillende landen vormt een nuttige basis voor de voorbereiding van zulke wijdingsuren en Graals­feesten.

Het Graalsbeheer Vomperberg onderhoudt een register, waarin die personen worden opgenomen, die aan de wijdingsuren en Graals­feesten deelnemen. Voorwaarde voor deelname is het verzoek van de individuele lezer die achter de Graals­boodschap staat om toegelaten te worden tot de wijdingsuren en Graals­feesten. Een begeleiding van lezers van de Graals­boodschap van de kant van het Graals­beheer is er niet. Het Graals­beheer is evenwel – binnen het kader van zijn mogelijkheden – bereid, door gesprekken of brieven behulpzaam te zijn en advies te geven.

Het Graalsbeheer wordt gefinancierd door de opbrengsten van de Firma Bernhardt, door entreegelden, die voor evenementen worden geheven, alsook door donaties, die worden ontvangen van individuen en organisaties ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Een ander werkterrein houdt verband met de uitvoering van begrafenissen voor lezers van de Graals­boodschap. Aangezien deze over het algemeen een begrafenis in de zin van de Graals­boodschap wensen, werd het nodig om in verschillende landen gevolmachtigden van het Graals­beheer Vomperberg te benoemen, die zulke Graals­begrafenissen uitvoeren. De bewoners van de Graals­nederzetting vinden hun laatste rustplaats op een eigen kleine begraafplaats in het bos.

De activiteit van het Graals­beheer Vomper­berg strekt zich uit over vele landen van deze aarde, waarbij de ondersteuning, de coördinatie of het bestuur altijd alleen op verzoek van de daar levende personen plaatsvindt.