Graalsbeheer

Een instelling in de Tiroolse bergen

Op de autosnelweg door het Inndal in Tirol ongeveer halverwege tussen Kufstein en Inns­bruck bevinden zich de af­ritten Schwaz en Vomp. Via beide afritten komt men in de plaats Vomp. Op het dorps­plein van Vomp wordt de weg naar de Vomper­berg aangegeven. De weg leidt bergopwaarts, het bos in en komt dan bij een splitsing. Een bord »Grals-Siedlung« (vertaald: «Graals­nederzetting») geeft aan rechtsaf te slaan en de weg in oostelijke richting verder naar boven te rijden. Boven, op een plateau aangekomen, eindigt het bos en ziet men een voor de landbouw gebruikt gebied met enkele boerderijen.

Vervolgens leidt de weg naar het »Alpen­gasthaus Weberhof« en de er omheen liggende pensions. Het Alpen­gasthaus Weberhof evenals de pensions maken deel uit van de Graalsnederzetting en behoren tot hetzelfde bezit als het Graals­beheer. Voorbij het Alpen­gasthaus Weberhof komt de weg bij een kruising. Daar staan links twee gebouwen – ten dele in gebruik voor de landbouw. Schuin rechts staat een klein huisje en daarachter een lang gebouw met een klokken­toren. Dit gebouw is de hal voor wijdingsuren en Graals­feesten voor de aanhangers van de Graals­boodschap. Het Graals­beheer heeft dit bouwwerk onder haar hoede.

Bij de hiervoor genoemde kruising naar links afslaand, leidt de weg een heuvel op. Daar komt aan de linkerkant het grafmonument van Abd-ru-shin in beeld, in de vorm van een piramide. Aan de rechterkant staat een woon­huis. Meteen na dit woon­huis verschijnt rechts de ingang van de eigenlijke Graals­nederzetting. Het grootste gebouw – meteen links na de ingang – draagt boven de deur de spreuk »Allezeit Gerechtig­keit« (vertaald: «Altijd Gerechtig­heid»). Dit gebouw is het centrum van de nederzetting en daarin bevinden zich het Graals­beheer Vomper­berg evenals de uitgeverij Verlag Alexander Bernhardt. De bureau- en verkoop­ruimten zijn algemeen toegankelijk tijdens kantooruren op doordeweekse dagen. In het weekeinde en op feestdagen zijn de openingstijden tot enkele uren beperkt.

Het Graalsbeheer en de Verlag Alexander Bernhardt hebben dezelfde bedrijfsleiding en gebruiken de vertrekken gezamenlijk. Hier wordt het boek «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» van Abd-ru-shin te koop aangeboden evenals andere boeken, die in verbinding met dit werk staan.

Behalve het gebouw van het Graals­beheer bevinden zich hier woonhuizen en verder werkplaatsen en garages. Een deel van deze gebouwen is in de dertiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. In liefdevol onderhoud werden en worden zij aan de huidige bouwstijl en het huidige gebruik aangepast.

Het aantal bewoners van de Graals­nederzetting is thans 41 personen. Alle leeftijdsklassen van kind tot gepensioneerde zijn vertegenwoordigd. De medewerkers van het Graals­beheer wonen in de Graals­nederzetting.