Internationale Graalsbeweging

Welke doelen worden nagestreefd?

Veel lezers die achter de Graals­boodschap «In het licht der Waarheid» van Abd-ru-shin staan, hebben de grote wens om samen met anderen meer bekend­heid te geven aan deze Graals­boodschap. Abd-ru-shin zelf noemt in zijn Graals­boodschap hiervoor de criteria.

De individuele lezer moet zich zakelijk en vrij van voor­oordelen verdiepen in de uitspraken van de Graals­boodschap. Dat vereist een mens, die werkelijk naar geestelijke waarden zoekt en ook van zins is om de verkregen inzichten in zijn persoonlijke leven te verwerkelijken.

Elke vorm van werving dan wel beïnvloeding, die moet leiden tot de aanschaf van het boek «In het licht der Waarheid – Graals­boodschap», druist in tegen de uitspraken in dit boek en dient achterwege te blijven.

Dezelfde criteria die voor de Graals­boodschap zelf gelden, vormen ook de basis voor een inter­nationale Graals­beweging. De Graals­beweging is, zoals al blijkt uit de naam zelf, vanaf zijn oorsprong geen vastomlijnde organisatie. Zij is een «beweging», die gevormd wordt uit lezers die achter de Graals­boodschap staan, en die het streven hebben om het gezamenlijke doel te verwerkelijken.

Naast de wens om meer bekendheid te geven aan de Graals­boodschap bestaat ook de grote wens tot het houden van wijdings­uren, die in de zin van de Graals­boodschap als uren van gemeenschappelijke aanbidding van God te zien zijn. Ook het mogen beleven van Graals­feesten is een bijzondere wens van de lezers en aanhangers van de Graals­boodschap, waardoor dit tot een centraal doel van de Graals­beweging is geworden.