De Graal

Beschouwing vanuit de zienswijze van het werk
«In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» van Abd-ru-shin

Talrijk zijn de legenden over de Heilige Graal. Veelvuldig werd hij op aarde gezocht. Met het oog op de aan hem toe­geschreven krachten kan hiermee evenwel geen aardse schaal bedoeld zijn. Het weten van de wetten van de natuur, waaraan zowel het ontstaan als het voortbestaan van deze aarde onderworpen zijn, laat een dergelijke gevolg­trekking niet toe.

Ook is de Graal geen product van de menselijke fantasie. Begenadigde mensen mochten kennisnemen van het daadwerkelijke bestaan van de Graal en van wat hij bevat.

De Graal is niet van deze wereld. Voor de mensen een mysterie blijvend, heeft hij een eeuwig bestaan. Van God uitgaand, vormt de Graal de basis voor het kunnen ontstaan van de schepping. Als eeuwige schaal neemt hij daarbij de uitstraling van God op, om deze in veranderde vorm voor de schepping toegankelijk te maken. Bij dit gebeuren stromen krachtgolven door de schepping tot aan haar einde, om dan in het omgekeerde proces weer teruggezogen te worden. Zo ontwikkelt zich de kringloop – vergelijkbaar met de bloedsomloop in het menselijk lichaam – die het voortbestaan van de schepping garandeert. De Graal lijkt hierbij op het hart, dat de kracht in zich heeft om de kringloop te laten ontstaan.

De Graal, die op een schaal lijkt, bestaat uit levend licht. Zonder de Graal en zijn permanente kracht­golven, die pulserend door de schepping stromen, zou deze schepping en alles wat daarin is ontstaan niet kunnen bestaan. Al het leven in de schepping heeft daarom zijn oorsprong in de Graal.

De krachtgolven van de Graal bevatten ook de scheppings­wet, die in harmonie de hemellichamen van het heelal in hun banen houdt en tegelijkertijd beweegt. Op aarde is deze wet als natuur­wet waar­neem­baar.

De Graal wordt door een burcht omgeven, die in gedichten en legenden als «Graalsburcht» wordt aangeduid. Ook deze burcht bestaat werkelijk. Op het hoogste punt van de schepping staande – ver boven het paradijs van de mensen – reikt deze burcht tot in het goddelijke.

De Graal is heilig, omdat hij van God komt. Hij is onverbrekelijk met de Heilige Geest verbonden, en deze staat bij God.

Als Mensenzoon is de Heilige Geest de eeuwige middelaar tussen God en de schepping. De Gods­zoon Christus Jezus daarentegen is de liefde uit God, die naar de mens­heid kwam, om deze te onder­wijzen om zich in te voegen in de wil van God. De scheppings­wet is nu de uitdrukking van de wil van God, die de mensheid moet leren te erkennen en op te volgen.