Hartelijk welkom!

Logo Gralswerk

Het Graalswerk is een platform voor het beschikbaar stellen van informatie rondom het boek

«In het Licht der Waarheid
Graalsboodschap van Abd-ru-shin»

Het Graalswerk heeft zijn uitgangspunt bij het Graalsbeheer op de Vomperberg in Tirol, Oostenrijk. Het dient ertoe om geïnteresseerde mensen een eerste informatie over de Graals­boodschap te bieden evenals een kleine inzage in de verschillende daarmee verbonden gebieden. Voorts is het een instrument voor organisa­torische doeleinden van de inter­nationale Graals­beweging.

De Heilige Graal kennen de meeste mensen tegenwoordig als begrip, maar daar omheen zijn veel onduidelijk­heden gevlochten, zodat men niet van een werkelijk weten kan spreken. Wat evenwel uit alle legenden en vertellingen steeds weer naar voren komt, is de grote kracht en de bijzondere betekenis, die de mensen van oudsher aan deze Graal hebben toegekend.

De Graalsboodschap van Abd-ru-shin is geen werk, dat op bestaande over­leveringen van de mensen is gebaseerd. In het licht der waarheid belicht zij de schepping en haar schepper en geeft uitleg daarover, hoe wij mensen de Graal mogen begrijpen en wat hij voor ons betekent. Daarbij geeft zij op goed te begrijpen wijze ook antwoord op de grote vragen van de mensheid naar het «waar vandaan», «waarheen» en «waarom».