Graalsbeheer

Oorsprong van het Graalsbeheer

In het jaar 1928 verhuisde Oskar Ernst Bernhardt met zijn familie naar de Vomper­berg in Tirol. Al vanaf het jaar 1923 had Oskar Ernst Bernhardt onder de naam Abd-ru-shin voordrachten uit zijn Boodschap uit de Graal gepubliceerd. Op de Vomper­berg vond hij de plaats voor de verankering van zijn werk. In die tijd toen stonden daar slechts enkele boerderijen en een voormalig jachthuis, dat voor de familie Bernhardt nu tot woonhuis werd.

Al in het begin vond het boek «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» van Abd-ru-shin in het Duitstalige gebied een aanzienlijke weerklank, en menig lezer koesterde de wens, in de naaste omgeving van Abd-ru-shin te mogen leven. Daardoor werd het noodzakelijk op de Vomperberg woonhuizen en verdere voorzieningen te bouwen, waardoor langzamerhand de Graals­nederzetting ontstond. Voor de zondagse wijdingsuren en de Graals­feesten, die Abd-ru-shin instelde, werd een hal gebouwd.

Voor het beheer van de zo ontstane nederzetting evenals voor de coördinatie van haar belangen werd het Graals­beheer in het leven geroepen. Tegelijkertijd begon de internationale activiteit van het Graals­beheer. De Graals­boodschap was inmiddels in verschillende talen vertaald en daarom was er een instantie nodig die Abd-ru-shin bij de afhandeling van de binnen­komende aanvragen terzijde stond.

Tot maart 1938 was Oskar Ernst Bernhardt in alle aangelegenheden de zaak­gelastigde van het Graals­beheer. Meteen bij het begin van de bezetting van Oostenrijk door Hitler-Duitsland werd Oskar Ernst Bernhardt gevangen genomen en werd de Graals­nederzetting inclusief het persoonlijke bezit van de familie Bernhardt in beslag genomen en later onteigend. Daar het niet mogelijk was Oskar Ernst Bernhardt aan een misdrijf schuldig te bevinden, werd hij na maanden vrijgelaten. Hij mocht evenwel niet meer terugkeren naar de Graals­nederzetting op de Vomperberg. In het oosten van Duits­land vonden hij en zijn familie een onderkomen bij mensen, die door zijn Graals­boodschap een nieuwe zin in hun leven hadden ontdekt.

De Graals­boodschap, die de mensen tot het zelfstandig onderzoeken van alle gebeurtenissen evenals tot eigen verantwoordelijkheid oproept, werd in Hitler-Duits­land verboden en het was Abd-ru-shin verboden nieuwe voordrachten van zijn werk te publiceren.

Oskar Ernst Bernhardt stierf op 6 december 1941.

Na de Tweede Wereldoorlog was het voor de weduwe van Oskar Ernst Bernhardt, Maria Bernhardt, met haar kinderen mogelijk om naar de Graals­nederzetting op de Vomper­berg terug te keren. De onteigening werd ongedaan gemaakt en Maria Bernhardt werd eigenares van de Graals­nederzetting. Meteen werden de werkzaamheden van het Graals­beheer Vomper­berg hervat.

Na Maria Bernhardt leidde haar zoon Alexander Bernhardt het Graals­beheer, daarna diens zuster Irmingard Bernhardt, en sinds 1990 wordt het Graals­beheer door Siegfried Bernhardt geleid.