Internationale Graalsbeweging

Het Graalswerk en de Internationale Graalsbeweging
in hun samenwerking met het Graalsbeheer

Voor de lezers die achter de Graals­boodschap staan heeft de zetel van het Graals­beheer op de Vomper­berg in Tirol een zeer hoge waarde. De Vomper­berg en in het bijzonder de Graals­nederzetting met haar hal voor wijdingsuren en Graals­feesten, de graf­pyramide van Abd-ru-shin en ook het Graals­beheer verankeren het werk van Abd-ru-shin in het bijzonder. Dit geeft deze plaats een bijzondere positie, waardoor het «Graalswerk» en de «Inter­nationale Graals­beweging» daar ook hun uitgangs­punt hebben.

Naar de Graalsfeesten op de Vomper­berg, die driemaal per jaar plaatsvinden, komen mensen uit veel plaatsen in de wereld. Door het Graals­beheer op de Vomper­berg daartoe aangewezen personen organiseren ook in diverse landen Graals­feesten voor de daar levende aanhangers van de Graals­boodschap.

In sommige landen werd het nood­zakelijk om het verlangen van de aanhangers van de Graals­boodschap een juridische basis te geven. Zo ontstonden stichtingen, verenigingen of genootschappen voor het Graals­werk, die de doelen van de Inter­nationale Graals­beweging ondersteunen.

Daar ook het Graalswerk en de Inter­nationale Graals­beweging een leidende structuur nodig hebben, ligt het voor de hand dat deze structuur vanuit het Graals­beheer Vomper­berg wordt gegeven. Dit ook vanuit het gezichtspunt dat het Graals­beheer als helpende organisatie, die door Abd-ru-shin zelf werd opgericht, zijn wil in het Graals­gebeuren op aarde ver­tegenwoordigt.

De verantwoordelijke voor het Graals­beheer Vomper­berg, Siegfried Bernhardt, is tegelijkertijd ook leider van de Inter­nationale Graals­beweging.

In het menu staan onder «Contact» de verschillende contact­adressen van de Inter­nationale Graals­beweging c.q. van het Graals­werk in de verschillende landen opgesomd. –

 

Opmerking:

Sommige stichtingen en verenigingen, die ooit in verbinding met de Vomper­berg waren ontstaan, werken tegenwoordig niet meer samen met het Graals­beheer Vomper­berg, het daarvan uitgaande Graals­werk of de Inter­nationale Graals­beweging. Er vond een afscheiding plaats, daar de doelen van deze organisaties en de daarmee verbonden mensen niet meer in overeenstemming zijn met de richtlijnen van Abd-ru-shin.